STOLNÍ TENIS

Sem vložte podnadpis


  • Cena pronájmu stolu je 50 Kč/h
  • Rakety si zájemci o hru nosí své 
  • Vstup pouze v čisté (sálové) obuvi